1 termékes webshop

online értékesítés egyszerűen!Hozza létre 1termékes webshopját pár perc alatt!
Indítsa el az online értékesítést még ma!

1termékes webshop
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


A DIGITAL 360 Magyarország Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 4. 2. em. 10. a., adószám: 24366531-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-025763), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) online szolgáltatásaira (interneten elérhető webáruház-készítő alkalmazás, valamint domainregisztrációs folyamatokban való segítségnyújtás, adminisztráció, domain nevek viszonteladása) előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) számára a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

1. A szolgáltatás leírása

Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozását követően az Előfizető által kiválasztott online szolgáltatásokat biztosítja az Előfizető számára. Szolgáltató – amennyiben erre az Előfizető megrendelése kiterjed – az Előfizető webáruházát az interneten elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt a rendszerhez és az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.

1.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

1.1.1. Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása, a szolgáltatás kipróbálása: Előfizető a https://1termek.hu weboldalról vagy egyéb marketingkommunikációs felületről, online vagy offline hirdetés alapján a http://admin.1termek.hu/registration oldalra érkezve díjmentesen létrehoz egy felhasználói fiókot, amelynek használatával ideiglenes állományba kerül, így az itt létrehozott tartalmak, tárolt adatok elveszhetnek, törlődhetnek. Jelölt ideiglenes időszakban az esetlegesen elveszett, törlődött adatokért, azok törlődéséért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A szolgáltatás kipróbálása során létrehozott felület használatához Előfizetőnek meg kell adnia a következő adatokat:
- vezetéknév,
- keresztnév,
- e-mail cím,
- jelszó,
valamint el kell fogadnia a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit.

1.1.2. A Szolgáltató a fent felsorolt valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén felhasználói fiókot hoz létre Előfizető részére, így az Előfizető a szolgáltatás kipróbálása és használata során létrehozott tartalmakat, bevitt adatokat elmentheti. A próbaidőszak - amennyiben valamely határidő, akciós ajánlat, árajánlat, meghirdetett kedvezmény szempontjából releváns - (ld.: ÁSZF 3.1.c) pont) a felhasználói fiók létrehozásának napjától kezdődik.

1.1.3. A szolgáltatás megrendelése, az előfizető által létrehozott 1termékes webshop megjelenése a világhálón: A felhasználói fiók létrehozását követően az Előfizető kitölti a Fiókbeállítások menüpont összes kötelezően megadandó beviteli mezőjét. Előfizető a webshop elkészítését és a Fiókbeállítások - kötelezően kitöltendő mezőinek - teljes körű kitöltését és mentését követően a szolgáltatást megrendeli a Pénzügyi adminisztráció menüpontban, s a pénzügyi teljesítést követően az Előfizető által elkészített, a Szolgáltató által engedélyezett/aktivált webshop publikusan megjelenik a világhálón, s elérhető marad (pl. a szolgáltatás éves megrendelése esetén) az előfizetés fennállásának időtartama alatt.

1.1.4. Az éves szolgáltatás megrendelése: Előfizető a szolgáltatást megrendeli az adminisztrációs felületre belépve (http://admin.1termek.hu) a Pénzügyi adminisztráció menüpontban, miután választ Szolgáltató csomagkínálatából. A Szolgáltató az Előfizető megrendelésének megérkezését az Előfizetőnek elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.

1.1.5. Domain igénylése: Domain igénylésére jogosult az az Előfizető, aki a domain regisztrációját és fenntartását is tartalmazó szolgáltatási csomagot választja ki megrendeléskor. Szolgáltató biztosítja Előfizető részére (e-mail kapcsolattartás formájában vagy az online adminisztrációs felületen) a domainigénylő lapot. Előfizető a domainigénylő lapot cégszerűen aláírva és a szükséges dokumentumok (végzés, cégkivonat, aláírási címpéldány) csatolásával elküldi Szolgáltatónak. Előfizető természetes személy esetén két tanú aláírásával és lakcímük feltüntetésével köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak a domainigénylő dokumentumot. Előfizető domain név regisztrációjának feltétele a domain név igénylő lap Szolgáltatóhoz való visszaérkezése. Szolgáltató kizárólag fizetett webshopokhoz biztosítja a domain és a kapcsolódó tárhely szolgáltatást.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Jelen ÁSZF 2014. március 23. napjától hatályos.

2.2. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a DIGITAL 360 Magyarország Kft. által nyújtott 1termékes webshop tárgykörben biztosított szolgáltatásaira (ÁSZF 1.1.1. -1.1.5.) és a megkötött Szolgáltatási Szerződésre (továbbiakban: Szerződés).

2.3. Az ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

3. Az ÁSZF alanyai

Az ÁSZF egyrészről kiterjed a DIGITAL 360 Magyarország Kft.-re, mint Szolgáltatóra, másrészről az 1termékes webshop szolgáltatás Előfizetőire.

a) Szolgáltató: DIGITAL 360 Magyarország Kft., székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 4. 2. em. 10. a., adószám: 24366531-2-05, cégjegyzékszám: 05 09 025763, cégjegyzéket vezető bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, elektronikus levelezési cím: info@1termek.hu)

b) Előfizető: az a magyar természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője, a szolgáltatás igénybe vevője.

c) Próbaidőszak: a Felhasználói fiók (ÁSZF 1.1.2.) létrehozásának napjától kezdődő, az éves szolgáltatás (ÁSZF 1.1.4.) megrendelésének napjáig, de legfeljebb 3 hónapig tartó időszak.

d) Regisztráció: az ÁSZF 1.1.1. és 1.1.3. pontjában felsorolt feltételek együttes teljesítése.

4. A szerződés létrejötte

4.1. Az 1termékes webshop rendszerbe történő regisztráció során az Előfizető a https://1termek.hu oldalon található ajánlatokat megismerve dönt a szolgáltatás megrendeléséről.

4.2. Az Előfizető a regisztrációt követően a szolgáltatást a Szolgáltató által a webshopkészítő felületen közzétett Fiókbeállítások menüpont kitöltését és mentését követően a Pénzügyi adminisztráció oldalon a "Megrendelem" gombra kattintva rendeli meg, 12 hónap határozott időtartamra. A Szolgáltató az Előfizető megrendelésének megérkezését az Előfizetőnek elektronikus úton, az üzemeltetőként/szolgáltatóként megadott e-mail címre haladéktalanul visszaigazolja.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.3. A Fiókbeállításokban megadott adatok és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Szerződés az Előfizető felhasználói fiókjának létrehozásának napjára (ld.: ÁSZF 1.1.2. pont) visszaható hatállyal jön létre. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerűen a próbaidőszakban igénybevett szolgáltatás során, Előfizető fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések kivételével, így Előfizető köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

4.4. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit az regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox mező megjelölése) fogadja el.

5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

5.1. Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. és 8.5. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett. A domainregisztrációs szolgáltatás, valamint a webáruház publikus elérése (ideértve az értékesítési funkciót) kizárólag fizetett szolgáltatási időszak (ÁSZF 1.1.4.) alatt vehető igénybe. Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, valamint a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni e-mailben a https://1termek.hu oldalon megadott elektronikus elérhetőségen a Fiókbeállításokban megadott e-mail címről beérkező üzenet útján vagy a http://admin.1termek.hu oldalon, bejelentkezett állapotban elérhető, erre rendszeresített űrlapon keresztül igénybe vehető online ügyfélszolgálati rendszerben.

5.2. Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatás(ok) díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

a) A szolgáltatás 1 éves időtartamának díja a Szolgáltató oldalán a https://1termek.hu címen található.

b) A próbaidőszakban a webshopkészítő rendszer ingyenesen kipróbálható azzal a feltétellel, hogy a domainregisztrációs szolgáltatás, valamint a webáruház publikus elérése (ideértve az értékesítési funkciót) kizárólag a fizetett szolgáltatási időszak (ÁSZF 1.1.4.) alatt vehető igénybe.

c) A Szolgáltató az Előfizető által a megrendelés során megjelölt szolgáltatás(ok) díjáról díjbekérőt vagy számlát állít ki az Előfizető részére.

Ha Előfizető nem kap díjbekérőt vagy számlát az esedékes időben (meghosszabbítás esetén legkésőbb a megrendelést követő 1 (egy) napon belül), ennek tényét az info@1termek.hu e-mail címen köteles bejelenteni.

d) Fizetési határidő: a Szolgáltató által kiállított díjbekérő vagy számla kiállítását követő 7. naptári nap. Amennyiben a rendszer lehetővé teszi a bankkártyás fizetési módot, úgy a Megrendelem gombra kattintás után a bankkártyás kiegyenlítést biztosító online fizetőfelületre irányítja a rendszer az Előfizetőt. Az itt sikeresen elvégzett tranzakciót követő 3 munkanapon belül (de lehetőleg minél hamarabb) Szolgáltató engedélyezi és aktiválja a megrendelt webshop szolgáltatást, illetve 15 napon belül végleges számlát állít ki, amelyet elektronikus számla formájában elektronikus úton eljuttat Előfizetőhöz. Amennyiben a webshop valamely tartalmi vagy formai eleme valamely hatályos jogszabállyal vagy jelen ÁSZF-fel valamely pontjával ellentétes, úgy a 3 munkanapos fenti határidő nem a webshop aktiválására vonatkozik, hanem Szolgáltató részéről az Előfizetővel való kapcsolatfelvételre, amelyben Szolgáltató kéri a szükséges módosításokat vagy javaslatot tesz azokra.

5.3. Amennyiben Előfizető az 5.2. pontban megjelölt fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a Szolgáltató a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 % /év.

5.4. Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatás(oka)t rendeltetésszerűen használni. Előfizető kötelezettséget vállal, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Előfizető vállalja, hogy amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, webshop feltörése, rendellenes tevékenység, stb.), köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a Szolgáltatót.

Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató az Előfizetőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadja.

5.5. Előfizető köteles az általa feltöltött fájlok, képek és videók közzététele előtt azok jogi helyzetét megvizsgálni, a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében. A jogosulatlan közzététel jogi következményei az Előfizetőt terhelik.

5.6. Tilos az Előfizető számára különösen:

a) a szolgáltatás felhasználásával jogszabályba ütköző audiovizuális/média (képi, zenei, videó, stb.) vagy szöveges tartalmat közzétenni.

b) működése során jogszabályba ütköző tevékenység megvalósítása (különös tekintettel kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértésére).

5.7. Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név (e-mail cím) és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét (e-mail cím) és jelszavát továbbadni vagy azt harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, mely esetben a Szolgáltatót az Előfizető által kifizetett díj - a felmondást követő időszakra vonatkozóan - meghiúsulási kötbér mint kár átalány jogcímen illeti meg.

5.8. Előfizető köteles az általa üzemeltetett webshop üzemeltetése, működtetése során felmerülő jogszabályi rendelkezéseket betartani (különös tekintettel az adatvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályokra). Szolgáltató az általa előkészített rendszerben az adatközlési kötelezettségeknek megfelelő tartalmakat a webshopkészítő felületen/adminisztrációs rendszerben Előfizető részére bocsájtja. Ezen tartalmak a szolgáltatás működtetésével, használatával kapcsolatos információkat tartalmaznak, Előfizető köteles ezen információkat saját adataival, a szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó jogszabályok által meghatározott adatközlési kötelezettségekkel kiegészíteni. A jogszabályok nem megfelelő betartásából eredő károk (ideértve különösen a hatósági bírságok, stb.) Előfizetőt terhelik. Előfizető az ÁSZF feltételeinek elfogadásával az e pontban írt feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

5.9. Az Előfizető a webshopkészítő rendszer Fiókbeállításook menüpontja alatt megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) megváltoztatására az első kitöltést követően nem jogosult, azonban Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein áll rendelkezésre az ilyen irányú módosítások elvégzését illetően. Előfizető köteles az adatváltoztatás megtörténtétől számított 3 naptári napon belül írásban (pl. elektronikus levélben) a Szolgáltatót értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelősséggel tartozik.

5.10. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címekre az aktuális akciókról, változásokról, a webshopkészítőt és a szolgáltatásokat érintő hírekről. Előfizető jogosult az info@1termek.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani, azonban Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy a rendszert érintő fontos üzenetek a szolgáltatás minőségét javítják, folyamatosságát segítik elő, illetve e témákat dolgozzák fel.

5.11. Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a Fiókbeállításokban megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.12. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a https://1termek.hu alatt megismert, a Pénzügyi adminisztrációs menüpontban kiválasztott és megrendelt szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt.

6.2. A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozásának napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, ide nem értve az ÁSZF 8.5. pontjában írt időszakot. A Szolgáltató az Előfizető részére a domain név regisztrációs szolgáltatásokat (új regisztráció és meghosszabbítás) abban az esetben biztosítja, amennyiben Előfizető a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltatónak megfizette. A Szolgáltató a domain név regisztrációs szolgáltatás(oka)t Előfizető pénzügyi teljesítését követő 7 munkanapon belül köteles kezdeményezni az adott domain név tér nyilvántartójánál.

A szolgáltatás teljesítését - a pénzügyi teljesítéstől függetlenül - megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt szolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3. A Szolgáltató köteles:

a) szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani.

b) előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást a Fiókbeállításokban megadott e-mail címről beérkező kérdésre e-mail útján az Előfizető által a Fiókbeállításokban megnevezett személy(ek) részére térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

6.4. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

6.5. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok (pl. tárhelyszolgáltatónál bekövetkező technikai hiba, kimaradás, károsodás) eredményeképpen következtek be.

6.6. A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására.

- Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
- a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
- a 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
- az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

6.7. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a https://1termek.hu cím alatt közzétett nyilvános árlistában érvényben lévő szolgáltatási díjról díjbekérőt kibocsátani vagy számlát kiállítani Előfizető részére.

Előfizető fizetési kötelezettségének késedelme esetén a Szolgáltató a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 % /év.

6.8. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtásának korlátozására vagy felfüggesztésére, valamint a szolgáltatásokat harmadik félnél (különös tekintettel a domain nyilvántartást végző szervezetek, pl. Internet Szolgáltatók Tanácsa) felmondani. Amennyiben a szolgáltatások díjának ellenértéke a Szolgáltató részére késedelmesen kifizetésre kerül, azonban a Szolgáltató a számlába állított szolgáltatásokat (pl. domain név regisztrációja és meghosszabbítása) valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani, abban az esetben a Megrendelő jogosult a kifizetett díjak ellenértékével azonos értékű szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatótól.

6.9. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

6.10. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

6.11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a Fiókbeállításokban megadott adatok részben vagy egészben nem valósak, a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.12. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó lakcíme, személyi igazolvány száma, e-mail címe, telefonszáma. A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 11. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1. A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig biztosítja az Előfizető számára.

7.2. A Szerződés megszűnik:

a) a határozott idő elteltével; Előfizető a Szerződés megszűnésének napját megelőzően elektronikus üzenetben jogosult a Szerződés meghosszabbítását kérni a Szolgáltatótól.
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
c) üzleti/intézményi Előfizető jogutód nélküli megszűnésével.
d) természetesen személy Előfizető halálával.
e) felek közös megegyezésével.

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

7.3. Az Előfizető a Szerződéstől 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Előfizető nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató köteles az Előfizető által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az Előfizető nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Előfizető beleegyezésével megkezdte.

7.4. A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására különösen az alábbi esetekben:

a) amennyiben a webshop szolgáltatáshoz kapcsolódó domain szolgáltatással az Előfizető más szolgáltatót bíz meg (átregisztrálja vagy a DNS szolgáltatást más Szolgáltatóhoz helyezi át).

b) ha bizonyítható, hogy az Előfizető számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód

(i) a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozott vagy kárt okozhat vagy;
(ii) nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
(iii) futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja, vagy üzemszerű működését gátolja.
(iv) amennyiben az Előfizető által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik,

c) az Előfizető működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése),

d) amennyiben bizonyítható, hogy az Előfizető számára biztosított webshop oldalon az elhelyezett tartalom (feltöltött fájlok, képek vagy videók)

(i) a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy kárt okozott, vagy;
(ii) jogszabályellenes vagy;
(iii) szerzői jogvédettek vagy jogdíj kötelesek (amennyiben bizonyítható információ kerül a Szolgáltató birtokába, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül az adott tartalmat - az Előfizető értesítése nélkül – a Szolgáltató oldaláról eltávolítja).

e) amennyiben Előfizető az ÁSZF 5.7. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg,

f) amennyiben Előfizető webshopja felületén nem valós adatokat jelenít meg.

7.5. A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

Szolgáltató e-mail címe: info@1termek.hu

Előfizető e-mail címe (Szolgáltatóval való hivatalos, üzleti kapcsolattartás céljából): a Fiókbeállításokban megadott e-mail cím. (Ugyanezen oldalon Előfizető megadhatja ügyfélszolgálati elérhetőségeit is, amely megjelenik a publikus webshop felületen.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta", "ismeretlen helyre költözött", stb. jelzéssel érkezik vissza.

7.6. A Szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán az Előfizetőt díjvisszatérítés, illetve kártérítés nem illeti meg.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szolgáltató az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatást biztosító online szoftver/rendszer szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

8.2. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a webshopkészítőben található képek, arculati elemek, mintaszövegek Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen képek, arculati elemek, mintaszövegek használatára az Előfizető az 1termékes webshop szolgáltatás előfizetésének idejére használati jogot kap, az adott arculat, illetve szöveges anyag felhasználására, mely felhasználás kizárólag a https://1termek.hu oldalról elérhető 1termékes webshop rendszerében engedélyezett, tehát onnan nem letölthető, valamint a továbbfelhasználása tiltott. Szolgáltató kéri az Előfizetőt, hogy amennyiben bármely képet mégis jogsértőnek találna, úgy jelezze az info@1termek.hu címen a szükséges kivizsgálás és intézkedés megtétele érdekében.

8.3. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az Előfizető által feltöltött kép, szöveg vagy videó. stb. tartalom jogi helyzetét nem áll módjában ellenőrizni, így ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Előfizető elfogadja, hogy az 1termékes webshop rendszerbe történő minden feltöltésből és ezen tartalmak megjelenítéséből eredő minden jogi következmény az Előfizetőt terheli függetlenül attól, hogy Előfizető mely szolgáltatáscsomagra fizet elő, azaz a webshop az interneten publikusan a https://1termek.hu/webshopneve formátumú címen vagy a szolgáltatás keretén vagy azon kívül hozzátársított önálló, saját domainen érhető el.

8.4. Amennyiben az Előfizető olyan szolgáltatást (különös tekintettel domainregisztrációs kérelemre) rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében az Előfizető más azonos értékű szolgáltatás igénybevételére jogosult (új domain név regisztrálása) a Szolgáltatótól.

8.5. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa Szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 360 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére.

8.6. Az 1termékes webshop rendszerben elkészített webshopokon elhelyezett adatok tartalmáért az Előfizetőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag az Előfizető felelőssége, így minden jogkövetkezmény az Előfizetőt terheli függetlenül attól, hogy Előfizető mely szolgáltatáscsomagra fizet elő, azaz a webshop az interneten publikusan a https://1termek.hu/webshopneve formátumú címen vagy a szolgáltatás keretén vagy azon kívül hozzátársított önálló, saját domainen érhető el.

8.7. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik.

8.8. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

8.9. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Erről a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal tájékoztatni kell az Előfizetőket. A Szolgáltató a módosítást lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (https://1termek.hu) jól látható módon köteles elhelyezni.

9. Vis maior

9.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

9.2. Ha Vis maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

9.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis maior körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

10.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

10.3. Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Kelt: Miskolc, 2014. 03. 23.

DIGITAL 360 Magyarország Kft.